Villkor för webbshopen

Produkterna som säljs på denna sida är uppgjorda enligt den kunskap och erfarenhet jag som psykolog har. Alla människor är unika och har olika behov. Produkterna är anpassade enligt vad man i allmänhet har nytta av, men inga individuella garantier kan ges. För individuellt anpassat stöd och rådgivning rekommenderas individuella psykologsamtal.