FOKUSAL

Må bra-verksamhet: psykologtjänster, motionstjänster, escapespel

Många av oss lever i en belastande vardag där kraven är höga från olika håll. Jag vill hjälpa dig till ökat välbefinnande i vardagen genom små förändringar som leder till bättre psykiskt välmående på sikt. Tillsammans kan vi hitta lösningar som passar just dig och som är möjliga att förverkliga i ditt liv just nu. Förutom olika psykologtjänster erbjuder jag även motionstjänster och escapespel.PSYKOLOG 

ALEXANDRA LINDHOLM


TJÄNSTER

Jag erbjuder hälsofrämjande tjänster i form av psykologsamtal, psykologiska undersökningar, olika föreläsningspaket och kostrådgivning. 

FÖLJ FOKUSAL PÅ SOCIALA MEDIER