PSYKOLOGUTREDNINGARMed lång erfarenhet av psykologutredningar erbjuder jag nu ett alternativ för de som har möjlighet och viljan (eller försäkring) att köpa utredningar privat.


En utredning kostar 900€ och innefattar intervju, testning + frågeformulär, utlåtande och genomgång av undersökningsresultaten (gärna tillsammans med skolan). 

Hör gärna av er om ni vill veta mer eller boka tid!


Om det finns intresse för psykologutredningar för barn under 6 år eller för vuxna/ungdomar över 16 år, kan jag antagligen erbjuda sådana också framöver. 

Fråga om psykologutredningar: